[x] ปิดหน้าต่างนี้
ลิขสิทธิ์ T&T 2010 ติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรม taweerath2008@hotmail.com โทร. 0878373794
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Care Systems help students) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ยินดีต้อนรับชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 ( 488 / )
  
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา 2562

  โรงเรียนสังกัดภาครัฐ           จำนวน  127  โรง
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบคัดกรองนักเรียน ปีการศึกษา2562  โรงเรียนสังกัดภาครัฐ           จำนวน  127  โรง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Care Systems help students)
เวอร์ชั่น 2.0 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
copyright @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2