[x] ปิดหน้าต่างนี้
ลิขสิทธิ์ T&T 2010 ติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรม taweerath2008@hotmail.com โทร. 0878373794
 สารสนเทศการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน (Information of the children enrolled) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 ( 559 / )
การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนปีการศึกษา2561
เด็กตามเกณฑ์เข้าเรียน เกิดปี พ.ศ. 2554

  โรงเรียนสังกัดภาครัฐ           จำนวน  158  โรง
  โรงเรียนสังกัดเอกชน           จำนวน    0  โรง
รายการ จำนวน
  นักเรียนใน ทร.14 2,282
  เข้าเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,194
  เข้าเรียนสังกัด สช. 367
  เข้าเรียนสังกัด อปท. 22
  เข้าเรียนสังกัด กศ. 6
  เข้าเรียนสังกัด ตชด. 0
  อื่นๆ 23
  รอตรวจสอบ 670
สารสนเทศการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน (Information of the children enrolled)
เวอร์ชั่น 2.0 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
copyright @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2