[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   67020139   โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง
  ผู้อำนวยการ  นายปฏิพล แพงขะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-1841-1639
  
ภาพสมาชิก
   67020141   โรงเรียนบ้านหินฮาว
  ผู้อำนวยการ  จ.ส.อ.ชวลิต จันกวด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  084-988-3332
  
ภาพสมาชิก
   67020142   โรงเรียนบ้านหนองยาว
  ผู้อำนวยการ  นายอิทธินันท์ ยายอด
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0932358915
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-3235-8915
  
ภาพสมาชิก
   67020143   โรงเรียนบ้านท่าผู
  ผู้อำนวยการ  นายประจักษ์ บัวพันธ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0817865415
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1786-5415
  
ภาพสมาชิก
   67020144   โรงเรียนบ้านภูผักไซ่
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายสุเทพ แก้วพวง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0898565967
  เบอร์โทรผู้บริหาร  089-856-5967
  
   67020145   โรงเรียนบ้านหนองเล
  ผู้อำนวยการ  นายชัยรัตน์ จงธรรม์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0865901693
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1886-4869
  
   67020147   โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย
  ผู้อำนวยการ  นายฉัตรชัย ไชยโยธา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0812801172
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1280-1172
  
ภาพสมาชิก
   67020148   โรงเรียนบ้านโคกมน
  ผู้อำนวยการ  นายวิโรจน์ แสงพวง
  ที่ตั้ง  ม.2 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  056705888
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9274-3661
  
   67020148   โรงเรียนบ้านโคกมน
  ผู้อำนวยการ  นายสุทธิรัก ผ้ายผา
  ที่ตั้ง  ม.2 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  056705888
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0848173896
  
ภาพสมาชิก
   67020149   โรงเรียนบ้านกกกะบก
  ผู้อำนวยการ  นายชยวัฒน์ ขันยศ
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
  เบอร์โทรโรงเรียน  098-7504376
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-8750-4376
  
ภาพสมาชิก
   67020150   โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
  ผู้อำนวยการ  นายสงัด จันทร์เพชร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0831633549
  
ภาพสมาชิก
   67020151   โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ
  ผู้อำนวยการ  นายเสน่ห์ ขวัญคง
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
  เบอร์โทรโรงเรียน  056-072969
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-3140-7679
  
ภาพสมาชิก
   67020153   โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ ร.ต.วิรัญ ภาโส
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  anuban.nn@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7857-3938
  
ภาพสมาชิก
   67020154   โรงเรียนบ้านซำม่วง
  ผู้อำนวยการ  นายปัญญา จันทร์อิ่ม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  67020154
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-5665-6760
  
ภาพสมาชิก
   67020155   โรงเรียนบ้านดงคล้อ
  ผู้อำนวยการ  นายเฉลิมศักดิ์ บุญมาก
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0839596956
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-3959-6956
  
ภาพสมาชิก
   67020156   โรงเรียนบ้านวังกวาง
  ผู้อำนวยการ  นายถิรธนา สุทธะลักษณ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
  เบอร์โทรโรงเรียน  056-760121 , 0828773250
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-8765-1456
  
ภาพสมาชิก
   67020157   โรงเรียนบ้านฟองใต้
  ผู้อำนวยการ  นางสาววราภรณ์ คำแท่ง
  ที่ตั้ง  ุ6 หมู่ 7 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
  เบอร์โทรโรงเรียน  0872061522
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7206-1522
  
ภาพสมาชิก
   67020160   โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางบุศราภรณ์ หาพุทธา
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว
  เบอร์โทรโรงเรียน  0918543193
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9996-1547
  
ภาพสมาชิก
   67020161   โรงเรียนบ้านหลักด่าน
  ผู้อำนวยการ  นางจันทพร หอมจันทร์
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบุูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0832197154
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-3219-7154
  
ภาพสมาชิก
   67020162   โรงเรียนบ้านห้วยลาด
  ผู้อำนวยการ  นางลักษณา พรหมพล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0000000000
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-3300-4541
  
ภาพสมาชิก
   67020163   โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ
  ผู้อำนวยการ  นางศรุดา ภัสสรวรภัค
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0981451416
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0981451416
  
ภาพสมาชิก
   67020164   โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
  ผู้อำนวยการ  นายวีรพล ธิกะ
  ที่ตั้ง  170 หมู่ 8 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
  เบอร์โทรโรงเรียน  056-925558
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-9863-9185
  
ภาพสมาชิก
   67020165   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายครรชิต โสภา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-1236-3829
  
ภาพสมาชิก
   67020166   โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)
  ผู้อำนวยการ  นายภัทรพล พรกนกวรกมล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  67020166
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0979958044
  
ภาพสมาชิก
   67020167   โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ)
  ผู้อำนวยการ  นายศรชัย กันดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   67020169   โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า
  ผู้อำนวยการ  นายบำรุง ด้วงโต
  ที่ตั้ง  193 หมูที่ 13 บ้านเหล่าหญ้า ตำบลแคมป์สน อำเภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
  เบอร์โทรโรงเรียน  056-705935
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-1686-1441
  
ภาพสมาชิก
   67020170   โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด
  ผู้อำนวยการ  นายภพเดชา บุญศรี
  ที่ตั้ง  25 หมู่ 11 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  056728107
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-3197-9210
  
ภาพสมาชิก
   67020171   โรงเรียนบ้านนายาว
  ผู้อำนวยการ  นายบุญแทน บุญแสน
  ที่ตั้ง  65 หมู่ 2 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
  เบอร์โทรโรงเรียน  056-705912
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-5602-1977
  
ภาพสมาชิก
   67020172   โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
  ผู้อำนวยการ  นายชัชวาล บุตรอามาตย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0895627447
  
ภาพสมาชิก
   67020173   โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสุกิจ ผมเพ็ชร์
  ที่ตั้ง  52 หมู่ 4 ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  -
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1172-0609
  
ภาพสมาชิก
   67020174   โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229
  ผู้อำนวยการ  นายสมใจ สิ่วไธสง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-7973-8703
  
ภาพสมาชิก
   67020175   โรงเรียนบ้านหนองแม่นา
  ผู้อำนวยการ  นางวิลาวัลย์ ศรีษะเกตุ
  ที่ตั้ง  57 หมู่ 5 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0862078491
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
ภาพสมาชิก
จำนวน 2 หน้า  
1 2


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.