[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
Paperless Office พ.ศ. 2562  
My Office 2562 หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
ผู้เขียน : นางสาวดารัตน์ มีแสงแก้ว
วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 124
Bookmark and Share


 วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดร่วม “กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ” สวดมนต์ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกัน ของคนในชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “ป้องกันการทุจริต” แจ้งข่าวสารราชการต่างๆ การดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จ ณ สนามหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

👇🏻อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่👇🏻

https://www.facebook.com/pg/pbn2.k/photos/?tab=album&album_id=1966648410104769ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประชุมเชิงปฏิบัติการ สื่อสาร สร้างความเข้าใจในระบบการประเมิน และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 23 ก.ย. 2562
     กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 23 ก.ย. 2562
     ประชุมเชิงปฏิบัติการ สื่อสาร สร้างความเข้าใจในระบบการประเมิน และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 23 ก.ย. 2562
     ประชุมสามัญระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหล่มเก่า วังบาล เนินเกาะแซง ประจำปี 2562 23 ก.ย. 2562
     สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 20 ก.ย. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.