[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
Paperless Office พ.ศ. 2562  
My Office 2562 หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  


ผู้เขียน : นางสาวดารัตน์ มีแสงแก้ว
23 ก.ย. 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สื่อสาร สร้างความเข้าใจในระบบการประเมิน และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวดารัตน์ มีแสงแก้ว
23 ก.ย. 2562
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวดารัตน์ มีแสงแก้ว
23 ก.ย. 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สื่อสาร สร้างความเข้าใจในระบบการประเมิน และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวดารัตน์ มีแสงแก้ว
23 ก.ย. 2562
ประชุมสามัญระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหล่มเก่า วังบาล เนินเกาะแซง ประจำปี 2562
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวดารัตน์ มีแสงแก้ว
20 ก.ย. 2562
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวดารัตน์ มีแสงแก้ว
20 ก.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการเร่งงรัดติดตามการใช้จ่ายเงินและรายงานผลการใช้งบประมาณ 2562
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวดารัตน์ มีแสงแก้ว
19 ก.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวดารัตน์ มีแสงแก้ว
19 ก.ย. 2562
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ปทุมธานี เขต 2
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวดารัตน์ มีแสงแก้ว
19 ก.ย. 2562
รับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานตามนโยบาย Flagship Project ระยะ 4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2562)
อ่านต่อ...

จำนวน 5 หน้า  
1 2 3 4 5


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.